工业震动控制
  工业震动控制
 
  工业震动控制 - ContiTech  
     
 
 
   
  功能,已安装和通用的产品,比如,压缩式/侧向减振器,调试减震器或缓冲器
   
 
   
  有额外功能能的元件:锥形减振器,屋顶式减振器,法兰式减振器,剪切减振器,扭力减振器,或者 特殊减振器
   
 
   
  液压式减振器,用于吸收振动和冲击
   
 
   
  产品是多年在驱动领域经验的结果:摩擦轮,摩擦环和导向轮